Оптимізация профілактики виникнення та прогресування гестозу

GestВенцківська І.Б., Біла В.В., Яроцька Ю.О. Оптимізация профілактики виникнення та прогресування гестозу // Здоровье женщины, 2013, – № 7 (83).

Стаття присвячена питанню клінічного застосування Arginine hydrochloride з метою попередження винекнення гестозу та розвитку його важких форм у вагітних високого ризику.

Преждевременные роды – проблемы и перспективы их решения

PremВенцковськая И.Б., Белая В.В., Загородняя А.С. Преждевременные роды – проблемы и перспективы их решения // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа 2013, – № 4 (28).

В статье представлены литературные данные о современных взглядах на этиологию и патогенез преждевременной родовой деятельности, динамику частоты преждевременных родов в аспекте введения новых критериев живорожденности. Приведены данные Перинатального центра г. Киева относительно перинатальной смертности недоношенных новорожденных, эффективности доступных способов ее снижения. Представлены возможности прогнозирования преждевременной родовой деятельности и точки приложения традиционным схемам токолитической терапии и эффективность их использования в условиях Перинатального центра г. Киева.

Многоплодная беременность: современные аспекты

1Біла В.В. Многоплодная беременность: современные аспекты // З турботою про жінку, 2012, – № 7 (37)

За последние годы увеличилась частота многоплодных беременностей, что связано с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, и это влечет за собой возникновение множества осложнений как со стороны матери, так и новорожденных, требующих тщательного мониторинга, своевременного лечения и родоразрешения. Одной из основных задач Перинатального центра является оказание помощи при преждевременных родах, что чаще имеет место при многоплодной беременности.

Партнерські пологи: як шлях зниження частоти акушерських ускладнень

12Біла В.В., Сазоненко Л.В., Романюк І.А. Партнерські пологи: як шлях зниження частоти акушерських ускладнень // З турботою про жінку, 2012, – № 9 (39)

Вже не перший рік як лікарі акушери-гінекологи, так і їх пацієнти переймаються проблемою партнерських пологів. Дійсно, що краще для вагітної жінки у непростий момент народження дитини: перебувати поряд з близькою людиною чи повністю довірити себе медичному персоналу?

Трактоцил: перспективи ведення передчасних пологів в умовах Перинатального центру

Traktotsil

Біла В.В., Лакатош В.П., Яроцька Ю.О. Трактоцил: перспективи ведення передчасних пологів в умовах Перинатального центру // Здоровье женщины, 2012, – № 10 (76)

Застосування Трактоцилу дало змогу значно пролонгувати вагітність (в тому чилі і в пацієнток з двійнею), що мало вирішальне значення для перинатальних результатів.

Клініко-статистичні особливості занадто передчасних пологів

StatВенцківська І.Б., Біла В.В., Леуш С.Ст., Маланчук О.Б., Загородня О.С. Клініко-статистичні особливості занадто передчасних пологів // Здоровье женщины, 2012, – № 10 (76)

У статті неведено аналіз медичної документації породілей із передчасними пологами з різним терміном гестації та фізіологічними своєчасними пологами із урахуванням таких можливих прогностичних чинників, як інфекційні та тромбофілічні прояви. Показано, що патогенетичним механізмом передчасних пологів у термінах 28 тижнів переважно є передчасний розрив плодових оболонок та інфікування плаценти. Водночас, на тлі 100 % інфекційного ураження хоріона досить рідкомають місце ознаки внутрішньоутробного інфікування плода, що вимагає більш ретельного вивчення ролі плацентарного барьера в розвитку передчасної пологової діяльності.