StatВенцківська І.Б., Біла В.В., Леуш С.Ст., Маланчук О.Б., Загородня О.С. Клініко-статистичні особливості занадто передчасних пологів // Здоровье женщины, 2012, – № 10 (76)

У статті неведено аналіз медичної документації породілей із передчасними пологами з різним терміном гестації та фізіологічними своєчасними пологами із урахуванням таких можливих прогностичних чинників, як інфекційні та тромбофілічні прояви. Показано, що патогенетичним механізмом передчасних пологів у термінах 28 тижнів переважно є передчасний розрив плодових оболонок та інфікування плаценти. Водночас, на тлі 100 % інфекційного ураження хоріона досить рідкомають місце ознаки внутрішньоутробного інфікування плода, що вимагає більш ретельного вивчення ролі плацентарного барьера в розвитку передчасної пологової діяльності.