GestВенцківська І.Б., Біла В.В., Яроцька Ю.О. Оптимізация профілактики виникнення та прогресування гестозу // Здоровье женщины, 2013, – № 7 (83).

Стаття присвячена питанню клінічного застосування Arginine hydrochloride з метою попередження винекнення гестозу та розвитку його важких форм у вагітних високого ризику.