Департамент Охорони здоров’я  м. Києва сумісно з Ассоціацією неонатолгів України 17 березня 2016 року проводив семінар-тренінг для лікарів неонатологів родопомічних закладів м. Києва на базі Перинатального центра м. Києва.

Тема: “Сучасні технології інтенсивної терапії новонароджених з практичним курсом”.

Програма теоретичної частини:
– Роль неонатології в сучасних умовах 4-рівневої системи надання медичної допомоги (доповідач д.м.н., проф., завідувач відділом неонатології НІІПАГ Знаменська Т.К.)
– Динаміка результатів роботи перинатального центру. Від чого залежить кінцевий результат (головний лікар Перинатального центру, к.м.н. Біла В.В.)
– Нові тенденції в первинній реанімаційній допомозі новонародженим у пологовій залі – методологія оцінки за шкалою Апгар. Сурфактантна терапія. (завідувач ВІТН Житомирського Перинатального центру к.м.н., Лапоног С.П.)
– Основні принципи надання первинної допомоги новонародженим в пологовій залі – методика подовженого вдиху /СРАР терапії новонародженим в терміні гестації менше 28 тижнів (директор Харьківського Перинатального центру, к.м.н. Кондратова І.Ю. )

Програма практичної частини:
– Командна робота неонатологічної бригади в пологовій залі. Підготовка робочого місця. Дії неонатологічної бригади згідно протоколу по проведенню стабілізації дихання у новонароджених в терміні гестації менше 32 тижнів. Візуалізація процесу в реальних умовах – реконструкція подій у пологовій залі. Поетапний розбір дій персоналу.
– Відпрацювання практичних навичок серцево-легеневої реанімації на компьютеризованних манекенах кожним учасником на 4-х робочих місцях. Узгодження дій бригади неонатологів під час проведення СЛР.

У семінарі тренінгу взяли участь лікарі неонатологи родопомічних закладів м. Києва.