Traktotsil

Біла В.В., Лакатош В.П., Яроцька Ю.О. Трактоцил: перспективи ведення передчасних пологів в умовах Перинатального центру // Здоровье женщины, 2012, – № 10 (76)

Застосування Трактоцилу дало змогу значно пролонгувати вагітність (в тому чилі і в пацієнток з двійнею), що мало вирішальне значення для перинатальних результатів.