21 грудня 2017 року у Перинатальному центрі м. Києва відбулися раніше анонсовані збори делегатів ГО “Асоціації акушерів гінекологів м. Києва” щодо затвердження нових клінічних протоколів з акушерства. Засідання відбулося при участі члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора, голови виконавчого комітету ГО “Асоціації акушерів-гінекологів м. Києва” Камінського В.В. та доктора медичних наук, професора, президента “Асоціації акушерських анестезіологів України” Ткаченка Р.О. Затвердження нових клінічних протоколів має на меті створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги, що ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених у різних клінічних настановах.  До розгляду протоколів долучилися делегати – представники пологових будинків, жіночих консультацій та кафедр  акушерства та гінекології м. Києва. В результаті внесення поправок, жвавого обговорення та коректування деталей було затверджено 15 нових клінічних  протоколів з акушерства, які найближчим часом плануються бути імплементовані родопомічними закладами та жіночими консультаціями. Практика винесення проколів на розляд регіональної спільноти проводиться вперше в Україні і сподіваймося на її успіх та ефективність.

Нагадаємо, що в Україні офіційно започатковано процес стандартизації медичної допомоги, в основу якого покладено створення медико-технологічних документів, що базуються на засадах доказової медицини з урахуванням найкращих світових практик. Виконання вимог медико-технологічних документів — обов’язкове для всіх практикуючих лікарів незалежно від закладу, в якому вони працюють.

This slideshow requires JavaScript.